Palulusia, teksty z czerwca 2010 roku

4 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Sie­działam i cze­kałam na Ciebie, a te­raz roz­bo­lała mnie du­pa i idę dalej... 

myśl
zebrała 126 fiszek • 21 czerwca 2010, 08:15

I nag­le oka­zuje się, że byłaś idiotką, bo ra­towałaś to na siłę... Cza­sem nie war­to wal­czyć do końca, bo tyl­ko nas to niszczy... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 18 czerwca 2010, 09:39

Miała ochotę siąść i płakać mi­mo, że ty­lu ludzi było w koło, ale on było bok i nie mogła oka­zać po raz ko­lej­ny swo­jej słabości do niego. Wie­działa, że nie może rzucić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 czerwca 2010, 22:04

Mi­mo te­go co się dzieje to na­dal, my naiw­ne ko­biety wie­rzy­my we wszys­tkie piękne słowa. Da­jemy się na­bierać na te wszys­tkie tek­sty, a gdy pat­rzy­my w ich oczy to wszys­tkie te słowa działają na nas jeszcze sil­niej. To śmie­szne jaką władze nam na­mi mają. I mi­mo, że o tym wiemy na­dal chce­my w tym siedzieć. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 8 czerwca 2010, 18:02

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność