Palulusia, strona 4

64 teksty – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Jed­ni szu­kają diamentów by się wzbo­gacić, ale za­marzają, in­ni od­najdują diament szu­kając węgiel­ka by się ogrzać...


*In­spi­red by Lord-u 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 28 lutego 2011, 21:42

Niez­dolna do zaangażowania!
Niez­dolna do stworze­nia nor­malne­go związku!
Niez­dolna do da­nia te­go, cze­go chcecie!
Niez­dolna do po­daro­wania bezpieczeństwa!
Niez­dolna do po­kocha­nia waszych wad! (a każdy je ma)
Niez­dolna do poświęcenia!
Niez­dolna do wierności!
Niez­dolna do szczęścia!
Kom­plet­ne beztalencie!

*Do mężczyzn 

myśl
zebrała 65 fiszek • 5 grudnia 2010, 20:49

Nie sztu­ka po­kochać maskę czy rolę, którą ona wokół siebie tworzy, tyl­ko aktorkę...


*in­spi­red by Lord-u 

myśl
zebrała 98 fiszek • 28 listopada 2010, 12:18

Kiedy było się zbyt długo sa­memu ze swoimi myśla­mi, prag­nie się ko­goś obok... Wte­dy szyb­ko się ufa i przyzwyczaja...


Dla tych którzy myślą, że sa­mot­ność jest łatwa. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 16 listopada 2010, 13:21

I gdy­by nie ten ból zna­jomy, po­myślałabym, że nie istniałeś... 

myśl
zebrała 114 fiszek • 7 listopada 2010, 20:31

Tak daw­no nie czułam te­go cze­goś... cze­goś... Nie pot­ra­fię te­go naz­wać, ale pot­ra­fiłę o tym marzyć... To trochę dziw­ne... Jak można marzyć o czymś, gdy nie wiemy na­wet co to jest? 

myśl
zebrała 60 fiszek • 23 września 2010, 19:52

I na­wet, gdy zmęczo­ny po pra­cy będziesz chciał obej­rzeć mecz, a ja po­wiem, że mam ochotę na spa­cer, Ty zer­wiesz się ze swo­jego wy­god­ne­go fo­tela i za­bie­rzesz mnie do par­ku. Wte­dy będę wie­działa, że ciągle mnie kochasz... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 sierpnia 2010, 12:10

Dlacze­go niektórych wspom­nień nie można wyrzu­cić jak śmieci? Dlacze­go niektóre uczu­cia nie leżą na wy­sypis­ku od­padów? W końcu jak coś jest niepot­rzeb­ne to się to wyrzuca...
Dlacze­go ze wspom­nieniami i uczu­ciami jest inaczej? 

myśl
zebrała 57 fiszek • 11 sierpnia 2010, 21:30

Marze­nia są naiw­ne... W końcu sam po­wie­działeś, że jes­tem twoim marze­niem... A ja byłam naiwna... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 7 sierpnia 2010, 22:06

Mo­je ser­ce upi­jało się miłością do Ciebie, a te­raz ma ka­ca i szyb­ko mu nie przejdzie... 

myśl
zebrała 57 fiszek • 6 sierpnia 2010, 16:37

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność