Palulusia, teksty z kwietnia 2011 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Cza­sem każdy przechodzi prze­lot­ny ro­mans ze wspomnieniami... 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 kwietnia 2011, 21:01

Jes­teś jak ni­coret­te. Przy To­bie za­pomi­nam na­wet o moim naj­większym nałogu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 kwietnia 2011, 14:23

Ja nie płaczę, Ja mam aler­gię na smutek... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 6 kwietnia 2011, 21:14

Ludzie to nie łopat­ki, a życie to nie piaskownica...
Ludzie to nie rzeczy, a życie nie zabawa...*Dla byłej przy­jaciółki, która myśli odwrotnie... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 kwietnia 2011, 20:46

Cza­sem nasze życie wy­daje się być jak spa­cer w deszczu , ty­siące spraw roz­bi­ja się o nasze twarze... Jed­nak na­dal pot­ra­fimy czer­pać z niego przyjemność...


*In­spi­red by Lord-u ;* 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 kwietnia 2011, 17:21

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność