Palulusia, teksty z grudnia 2010 roku

1 tekst z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Pa­lulu­sia.

Niez­dolna do zaangażowania!
Niez­dolna do stworze­nia nor­malne­go związku!
Niez­dolna do da­nia te­go, cze­go chcecie!
Niez­dolna do po­daro­wania bezpieczeństwa!
Niez­dolna do po­kocha­nia waszych wad! (a każdy je ma)
Niez­dolna do poświęcenia!
Niez­dolna do wierności!
Niez­dolna do szczęścia!
Kom­plet­ne beztalencie!

*Do mężczyzn 

myśl
zebrała 65 fiszek • 5 grudnia 2010, 20:49

Palulusia

Pytasz czemy tańczę? To tak jakbyś pytał dlaczego oddycham...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Palulusia

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność